Drukuj 

Kluczowa rola lidera-przywódcy w kreowaniu przyjaznych miejsc pracy, a także przełamywanie wewnętrznych stereotypów, od których nie jest wolny żaden człowiek – to tematy tegorocznego, II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.

 

II DzienRoznorodnosci logo

Podczas spotkania organizatorzy razem z uczestnikami/czkami postarają się dotrzeć do źródeł stereotypowego postrzegania współpracowników/nic – tych, których różni płeć, wiek, niepełnosprawność czy kolor skóry. W analogiczny sposób przyjrzą się żywej materii – organizmowi, którym jest każda firma, wychodząc z założenia, że wszystko zaczyna się od głowy, a więc kadr zarządzających.

Wydarzenie, przygotowywane 22 maja przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynatora Karty Różnorodności w Polsce, to okazja do spotkania ze specjalistami/tkami zarządzania różnorodnością i HR, wystąpienia i dyskusje. Otworzy je minister Jacek P. Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, które od lat wspiera Kartę Różnorodności swoim honorowym patronatem. Perspektywę międzynarodową zaprezentuje Manfred J. Wondrak, austriacki ekspert do spraw zarządzania różnorodnością, dzieląc się doświadczeniami dotyczącymi powstawania nieuświadomionych uprzedzeń i ich wpływu na zarządzanie.

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele/lki biznesu, reprezentanci/ntki administracji państwowej oraz praktycy, którzy zarządzaniem różnorodnością zajmują się na co dzień. Znaleźli się wśród nich między nimi: Konrad Ciesiołkiewicz – dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR Orange Polska, Karolina Kędziora – wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Dorota Jaślan – trenerka specjalizująca się w tematyce rozwoju kadry kierowniczej, oraz Marek Śliboda – prezes firmy Marco.

Wydarzenie będzie okazją do powitania nowych firm w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności: General Electric Company Polska, Instytutu Lotnictwa, Polpharma i Skanska.

Warsztaty, tworzące przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy gośćmi wydarzenia, podzielone zostały na dwa bloki - „Twarzą w twarz ze stereotypami” i „Okiem praktyka – zarządzanie różnorodnością z perspektywy lidera”. Pierwszy z nich skupiać się będzie na trzech najważniejszych dla polskich pracodawców obszarach: płci, wieku oraz niepełnosprawności. Drugi zaś będzie okazją do poznania doświadczeń liderów na tym polu.

- Zarządzaniem różnorodnością w Forum zajmujemy się już od kilku lat i widzimy wyraźnie, że temat ten wśród pracodawców nabiera coraz większego znaczenia. Dostrzegają oni powoli, że w obliczu zwiększającej się konkurencji, muszą umieć wykorzystywać talenty całego zespołu, również te, które do tej pory pracownicy często zostawiali „w domu”. Co więcej, w związku ze zmianami na rynku pracy, firmy będą musiały poszukiwać talentów wśród grup, które znajdowały się do tej pory na uboczu rynku pracy – mówi Ewa Leśnowolska, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce. – W dalszym ciągu jednak kluczem jest angażowanie liderów z biznesu, i to zarówno tych wyższego, jak i niższego szczebla. – dodaje.

W Dniu Różnorodności udział może wziąć każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.kartaroznorodnosci.pl. Wydarzenie jest bezpłatne. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 20 maja br. lub do wyczerpania miejsc.

Patronat Honorowy nad II Ogólnopolskim Dniem Różnorodności objęła prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu Do Spraw Równego Traktowania.

Patroni Medialni II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności:
GazetaPraca.pl, Harvard Business Review Polska, Radio RDC, Personel i Zarządzanie, CR Navigator i HR Biznes.

Czym jest Karta Różnorodności?
Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia, Luksemburg, Dania oraz Czechy; promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.
Koordynatorem polskiej Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęli Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocniczka Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Patron medialny Karty Różnorodności w Polsce: GazetaPraca.pl

Więcej informacji o Karcie Różnorodności można znaleźć na stronie www.kartaroznorodnosci.pl.